Responsive Menu
Add more content here...
Θέσεις Εργασίας | Δευτέρα 30 Αυγούστου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΘΕΣΗ TOY ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Θέση Εργασίας

30 Αυγούστου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέση Εργασίας: Εργοθεραπευτή/τρια 8ώρης απασχόλησης με ωράριο 8:30-16:30. Η ανάληψη καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2021.

 

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα:

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

 

Τυπικά Προσόντα:

 

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΤΕ ή ΠΕ Τμήματος Εργοθεραπείας ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού (αναγνωρισμένου ως ισότιμου- ΔΟΑΤΑΠ)
 • 3ετή εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό
 • Γνώση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 

 • Γνώση Εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ
 • Γνώση Προγράμματος ΤΕΑCCH
 • Εμπειρία σε πρόγραμμα σίτισης
 • Γνώση χρήσης Η/Υ

 

Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση;

 

Αν ναι, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Εργοθεραπευτή, τα εξής κάτωθι  δικαιολογητικά:

 • Υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (προαπαιτούμενο)
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων ταυτότητας (προαπαιτούμενο)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού (προαπαιτούμενο)
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό (προαπαιτούμενο)
 • Αποδεικτικό γνώσης Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (προαπαιτούμενο)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (προαπαιτούμενο)
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (προαπαιτούμενο)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που έχουν αποσταλεί έως την άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16.00

 

Διαδικασία αξιολόγησης:Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.

 

 • Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
 • Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

 

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

 

 • εμπειρία σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό
 • γνώση εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ
 • γνώση αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • γνώση προγράμματος ΤΕΑCCH
 • συνέντευξη
 • λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Δήλωση Εμπιστευτικότητας:

 

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

 

Aίτηση Υποψηφιότητας

Θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Κάντε το με τους παρακάτω τρόπους.

Θα σας ακούσουμε

+30 210 9803292

+30 210 9828150

Θα μας γράψετε

[email protected]

Γραφτείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για τα πάντα γύρω απο τον φορέα.

  Ωράριο Λειτουργίας

  Τα Απογευματινά After School Προγράμματα διεξάγονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι ώρες και οι μέρες που θα έρχεται το παιδί/ο νέος, εξαρτώνται από την ομάδα στην οποία θα ενταχθεί. (Κάτι το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, αλλά και από τα προγράμματα στα οποία προτιμά να λάβει μέρος). Το ωράριο των προγραμμάτων χωρίζεται σε 2 ζώνες:

  Α’ Ζώνη 13.00-16.00

  Β’ Ζώνη 16.30-19.30

  Κάποιες ομάδες μας, έρχονται και συμμετέχουν στα προγράμματα κατά τη διάρκεια της Α’ Ζώνης (13:00-16:00) και άλλες κατά τη διάρκεια της Β’ Ζώνης (16.30-19.30). Κατά τη διάρκεια της κάθε χρονικής ζώνης, πολλές ομάδες ταυτόχρονα συμμετέχουν σε διαφορετικά προγράμματα!

  Εάν το προτιμά κάποιος ενδιαφερόμενος, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής και αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα.

  Τόπος Διεξαγωγής

  Τα προγράμματα διεξάγονται στις δομές μας, στο 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, και στο χώρο του φορέα μας στην παιδική χαρά της Αγ. Σκεπής. Για τα νότια προάστια, υπάρχει και η επιλογή μεταφοράς με το Van του Συλλόγου (παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία) κατόπιν συνεννόησης.

  Συμμετοχή στα Προγράμματα

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το Σύλλογο τηλεφωνικά (2109828150). Στη συνέχεια ορίζεται ένα ραντεβού δια ζώσης, μία πρώτη γνωριμία, με τον επόπτη και τον υπεύθυνο του τμήματος, οπότε και συζητείται η ένταξη του ενδιαφερόμενου σε κάποια ομάδα των Απογευματινών After School Προγραμμάτων (με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού/νέου).