Responsive Menu
Add more content here...

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και των ατομικών σας δικαιωμάτων, αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο και επιδίωξη. Οταν έρχεστε σε επαφή ή συνεργάζεστε μαζί μας ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας https://alma-amea.gr προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.  

Για την προστασία τους και το απόρητο τους, έχουμε κάνει προσαρμογές στη πολιτική μας, ως μέρος της δέσμευσής μας να είμαστε διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διατηρούμε ασφαλή.Για το λόγο αυτο έχουμε προχωρήσει σε προσαρμογές για τη συμμόρφωση μας με τις νέες απαιτήσεις που εισήγαγε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  

Η Πολιτική του Συλλόγου μας, περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με την επεξεργασία τους.  

Η παρούσα ενημέρωση και Πολιτική  ενδέχεται να επικαιροποιείται σύμφωνα με τυχόν νέες συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών της Ελλάδας (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

1) ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, με αριθμό απόφασης 4533/1996, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Υ.Κ.Α). (ΦΕΚ 494/1-10-2015). Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε πλήθος προγραμμάτων για παιδιά, εφήβους και  ενήλικες με αυτισμό και νοητική αναπηρία  με στόχο την ψυχοκοινωνική εξέλιξη και την πλήρη ένταξή τους σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στηρίζοντας παράλληλα την οικογένειά τους. Είμαστε κοντά στην οικογένεια από τη δύσκολη ώρα της αποδοχής της διάγνωσης μέχρι τη δια βίου αποκατάσταση του νέου με αναπηρία σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ξεκινάμε από την έγκαιρη παρέμβαση και ακολουθούμε την πορεία του παιδιού σε όλες της εκφάνσεις της ζωής του σαν μια παράλληλη οικογένεια, εμψυχώνοντας τόσο το παιδί με αναπηρία όσο και την οικογένειά του να ανακαλύψει την δύναμη της διαφορετικότητας και τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες επιδιώκουμε την ολιστική θεραπευτική εξατομικευμένη παρέμβαση που ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε παιδιού. 

 2) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους, μπορούν να ταυτοποιήσουν το ατομο. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.  

Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης σας, στις  ιστοσελίδες μας, συλλέγονται, αυτόματα, δεδομένα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση σας με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκεφθήκατε ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς. 

3) ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΆΣ & ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ 

Τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν «προσωπικά δεδομένα» με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας καθώς ενδέχεται να μην σας ταυτοποιούν από μόνα τους. Παρ’ όλα αυτά σας ενημερώνουμε και για τα δεδομένα αυτά για λόγους διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσής. 

3.1)Αποθηκεύουμε και  χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν συνεργαζεστε ή/και επικοινωνείτε μαζί μας σε διάφορες χρονικές στιγμές και για διαφορους λόγους και μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας οπως μέσω έντυπων μορφών επικοινωνίας (επιστολές, εντυπα κ.λ.π) μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φορμών επικοινωνίας, ή όταν θέλατε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο ή συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προώθητική ενεργεια μας ή έρευνα μας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή παράπονο, δινοντας μας τα στοιχεια σας κ.λ.π και, ως εκ τούτου μας διαβιβάζετε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό. 

 Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς π.χ στην ιστοσελίδα μας, για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας.  

Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για νομική υπεράσπιση 

Τα είδη δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση, τα εξής: 

 1. Ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας  
 1. Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως Αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  
 1. Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)  
 1. Α.Μ.Κ.Α 
 1. Ηλικία ή ημερομηνία γέννησης  
 1. Το φύλο,  
 1. το επάγγελμα  
 1. Στοιχεία εργασίας 
 1. Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμών τηλεφώνου.  
 1. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως Ιατρικές πληροφορίες, εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης, συμπεριφοράς κ.α 

3.2) Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελιδες μας, σε μερικές περιπτώσεις και για τεχνικούς λόγους ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες, ενώ δεν έχετε μαζί μας καμμία σύμβαση ή δεν μας εχετε δώσει κανενα σας στοιχειο απο τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας, αλλα τα συλλέγουμε σε ανώνυμη μορφή και αποθηκεύονται ως αρχεία καταγραφής: 

 1. Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης 
 1. η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση) 
 1. τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε 
 1. η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης 
 1. τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης 
 1. λειτουργικό σύστημα 

Τα δεδομένα αυτα αποθηκεύονται για δεκάπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

3.3) Χρήση cookies  

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας ή τη δυνατότητα της ενιαίας εγγραφής, έτσι ώστε να κανετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας μόνο μία φορά. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.  

3.4.1) Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μακρύτερες περιόδους αδράνειας. Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό από τον κατασκευαστή ή μέσω της λειτουργίας «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας μπορεί να περιοριστούν ή να μην είναι διαθέσιμες, αν δεν επιτρέπετε τα cookies.  

3.4.2) Επίσης χρησιμοποιούμε GDPR Cookie Compliance για να σας δίνουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας ως προς την προσαρμογή των cookies στον υπολογιστή σας αλλα και για να ειμαστε σε θέση να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες διαχείρισης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των εκ μέρους σας δηλώσεων   

3.4.3) Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων που προσφέρει η Google Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα “cookies”, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google Για λογαριασμό του παρόχου του ιστοτόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτων των cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή και χρήση στοιχείων από την Google (των cookies και της IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας στον υπολογιστή σας προγράμματα από τον ιστοτοτπο της Google  

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες: 

– https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

– https://www.google.de/intl/en-GB/policies 

3.4.4) Εγγραφή, σύνδεση και παροχή βοηθειας 

Όταν εγγράφεστε σαν μέλος ή/και εθελοντής ή/και δωρητης και είστε συνδεδεμένοι, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που μας παρέχετε εντός των πλαισίων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι πληροφορίες που ζητάμε, προκειμένου να καταστήσουμε ττην επικοινωνία και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, εφικτές επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία στα έντυπα ή/και στις αντίστοιχες φόρμες. Άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Για τη σύναψη και εκτέλεση των αιτημάτων σας, ζητάμε, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες επικοινωνίας όπως το όνομα, διεύθυνση  

3.4.5) Επιπλέον, μπορεί να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις δρασεις και υπηρεσίες μας, στη διεύθυνση σας με το ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μας έχετε δώσει Μπορείτε να εναντιωθείτε στην παραλαβή αυτών των πληροφοριών  ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση εκ μέρους μας. 

3.4.6) Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας. Ως εκ τούτου, μετράμε και αποθηκεύουμε στο προφίλ χρήσης σας ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και κλικ, δηλαδή εάν και όταν ανοίγετε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όταν κάνετε κλικ, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς 

3.4.7) Ορισμένες ενημερωτικές κοινοποιήσεις  οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση τυχόν μεταξύ μας σύμβασης, π.χ. επιβεβαίωση της εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης ή με μία αποστολή στοιχείωνς  που υπόκειται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση της δωρεάς, επεξεργασία πληρωμών) δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα σας αποστέλλονται στο στοιχεία επικοινωνίας που μας εχετε δώσει. 

3.5) Κομβια κοινωνικης δικτυωσης 

Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook) στην ιστοσελίδα μας.. Για την προστασία του απορρήτου σας, χρησιμοποιούμε τεχνικές για την ενσωμάτωση των κοινωνικών plugins που αποτρέπει τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) από το να διαβιβάζονται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, μόλις η ιστοσελίδα μας ανοίγει. Μόνο όταν τα κοινωνικά plugins κλικάρονται για πρώτη φορά, τότε και ενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πλοηγός σας στο διαδίκτυο να ανακτά τα plugins από τους αντίστοιχους διακομιστέςκαι να τους παρουσιάζει ως μέρος της ιστοσελίδας μας.. Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στο σχετικό κοινωνικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.  

3.6) Ειδικες Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων 

Συλλέγουμε ειδικες κατηγορίες προσωπικών σας  δεδομένων που αφορούν την υγεία σας ή/και μελών της οικογενειας σας. Η επεξεργασία και συλλογή τετοιου ειδους προσωπικών δεδομένων ειναι απαραιτητη για να σας εξυπηρετήσουμε ή/και για να σας παρχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Σε αυτες τις περιπτώσεις και οταν απαιτειται απο το νομο να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, θα σας το ζητήσουμε εγκαίρως. Εαν δεν μας δώσετε την συγκαταθεση σας, ενδεχεται να μην μπορεσουμε να σας παρασχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε 

4) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κυρίως για να ειμαστε σε επαφη μαζί σας αλλά και για να μπορούμε να εκπληρώσουμε τους σκοπόύς του Συλλόγου μας. Ποτέ δεν προκειται να δώσουμε τα προσωπικά σας δεδομενα σε τριτους εναντι οιασδηποτε αμοιβής.  

Σε περίπτωση που στηρίζουμε την επεξεργασία τους στην βάση του «έννομου συμφέροντος», σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προηγουμένως προβει σε αξιολόγηση με βαση το κριτήριο της εξισορρόπησης των συμφερόντων μας με τα δικά σας δικαιώματα και ελευθερίες αναφορικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων σας και έχουμε καταλήξει ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη και αναλογική προς το σκοπό μας 

Κατ επεκταση στηριζόμαστε στις κατωθι νομικές βάσεις επεξεργασίας ανά περίπτωση και σε κάθε περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα εξαρτηθεί από το λόγο για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε  

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς: 

– Τήρηση – Διαχείριση της αλληλογραφίας και του αρχείου του Συλλόγου 

– Λήψη αιτημάτων/παραπόνων  

– Αποστολή προωθητικών ενεργειών/newsletter 

– Εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Συλλόγου μας 

– Διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων της υγείας σας 

– Προληπτικής ιατρικής εκτίμησης, διάγνωσης και διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συνθηκών  

– Η επεξεργασία συνιστά νομική μας υποχρέωση (βάσει διατάξεων του νομου). 

– H επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εισέλθουμε σε σύμβαση μαζί σας  

– Η επεξεργασία εξυπηρετεί επιχειρησιακές ανάγκες και τα συμφέροντά του Συλλόγου μας όπως π.χ. τήρηση των (συμβατικών, νομίμων κλπ.) υποχρεώσεών του, Επικοινωνία με τρίτους, Υπεράσπιση- νομική προστασία, προστασία αγαθών και περιουσίας του Συλλόγου, Στατιστικοί-ιστορικοί λόγοι, προώθηση των δράσεων μας κ.λ.π 

– Έχουμε λάβει την πρότερη, ρητή, έγγραφη, ειδική και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία που αυτή αφορά. 

5) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΌΣ ΕΕ 

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας  διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες και συνεργάτες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση.  Κάποιες από αυτές τις εταιρείες και τους συνεργάτες, συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε όσους έχουν δεσμευθεί για τη συμμόρφωση με βάση αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας. 

Σε αντίθεση με την εσωτερική επεξεργασία δεδομένων, διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων στις ακόλουθες ενδεικτικές περιπτώσεις: 

 • να επιβεβαιώσουμε ή να διορθώσουμε τα στοιχεία που γνωρίζουμε για εσάς, 
 • να διεξάγουμε έρευνα για εσωτερική χρήση του Συλλόγου  μας, 
 • να μας υποστηρίζουν συνεργάτες μας στα συστήματά μας, 
 • να συμμορφωθούμε με τον νόμο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να επιτρέψουμε την ανταλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων με τις υπηρεσίες αρμόδιας αρχής, όπου αυτό είναι απαραίτητο  
 • να ασκηθεί έλεγχος στο Συλλογό μας από αρμόδια Υπουργεία, υγειονομικές αρχες, φορολογικές αρχές, κλπ. 
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, κατόπιν πρότερης συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Αν θέλετε να σταματήσουμε αυτές τις ενημερώσεις, σας προσφέρουμε απλούς τρόπους να το κάνετε αυτό. Κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση δράσεων, εκδηλώσεων και παροχών, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο  μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα (newletters), μπορείτε να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να ta λαμβάνετε πλέον οποιαδήποτε στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αιτημα στο email [email protected] 
 •  να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση/εντολή/διάταξη ή να ενεργούμε όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως για παράδειγμα όταν τρίτος έχει έννομο συμφέρον και δικαιούται να λάβει τα δεδομένα σας 
 • Για την πληρωμή παροχών, χορηγιών ή/και δωρεων στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που καθορίζετε κατά την πληρωμή. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, αυτή διενεργείται και τυγχάνει επεξεργασίας από την εταιρεία PayPal (Europe).Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης, αυτή διενεργείται και τυγχάνει επεξεργασίας από τo αντίστοιχο Τραπεζικό Ίδρυμα που εσείς επιλέγετε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να τα μεταφέρουμε σε άλλες χώρες εκτος ΕΕ.Οι χώρες της ΕΕ θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως και η Ελλάδα. Αν στο μέλλον διαβιβάσουμε  προσωπικά δεδομένα ή τα μοιραζόμαστε με άλλους, εκτός της ΕΕ, καταρχήν θα ενημερωθείτε αμέσως και θα έχουμε διασφαλίσει ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που τα μεταφέρουμε, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με πρότυπες ρήτρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς. 

  

6) ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΚΡΑΤΆΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε θεσπίσει συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τη νομοθεσία.Αυτοί (οι νόμοι) καθορίζουν πόσο καιρό έχουμε τη δυνατότητα  να διατηρήσουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που διαθέτουμε και ελέγχονται σε τακτική βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις το χρονικό διαστημα  διατηρησης των δεδομενων σας καθοριζεται απο εσας οπως πχ σε περιπτωση αποστολής βιογραφικού προς εργασία οπου εχετε τη δυνατοτητα επιλογής του χρονικού διαστήματος διατηρησης ή οταν επιθυμειτε τη διαγραφή σας απο την αποστολή ενημερωτικών οπου η διαγραφή σας θα γίνει αμεσα με την αποστολή του σχετικού αιτήματος 

Ενδεικτικές περιπτωσεις χρονικών διαστημάτων διατήρησης προσωπικών δεδομένων μετα την παρελευση της οποίας διαγράφονται – καταστρεφονται, εφοσον δεν υφίσταται κάποια αλλη νομική βαση δυναμει της οποίας εχουμε το δικαιωμα παρατασης του χρονικού διαστήματος: 

 1. συνεργατών, εργαζομένων: δεκα ετη μετα η τελευταια συναλλαγή 
 1. συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικα σεμιναρια, ημεριδες κ.λ.π: πέντε ετη από τη τελευταια συμμετοχή 
 1. λήπτες newsletters με απλό email: μέχρι την λήψη εκ μέρους τους αιτήματος διαγραφής 
 1. στοιχεία ευαισθητων προσωπικών δεδομενων που διδονται, με τη δική σας ρητή συγκατάθεση, μεσω οιουδηποτε ειδους επικοινωνίας: για 10 χρόνια από τη λήψη τους εφοσον δεν υφίσταται κάποια αλλη νομική βαση, δυναμει της οποίας εχουμε το δικαιωμα παρατασης του χρονικού διαστήματος ή δεν εχετε συγκατατεθει για μεγαλύτερο χρονικό διαστημα 
 1. στοιχεία απλών προσωπικών δεδομενων που διδονται μεσω οιουδηποτε ειδους επικοινωνίας (τηλεφωνικά , email, ταχυδρομείο κ.λ.π): για 6 μήνες από τη λήψη τους εφοσον δεν υφίσταται κάποια αλλη νομική βαση δυναμει της οποίας εχουμε το δικαιωμα παρατασης του χρονικού διαστήματος ή δεν εχετε συγκατατεθει για μεγαλύτερο χρονικό διαστημα 

Με ασφάλεια και σιγουριά καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας αλλα και απο την ισχύουσα νομοθεσία 

Όταν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να ταυτοποιηθείτε με κανένα τρόπο. 

7) ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι και συνεργάτες μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ευαισθητα προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας. 

8) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ? 

Η ευρωπαική και εθνική νομοθεσία, σας παρεχει διαφορα δικαιωματα ως προς την επεξεργασία και τη προστασία των προσωπικών σας δεδομενων.Τα δικαιώματα  αυτά,  δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή/και προυποθέσεις. 

Ο Σύλλογος μας, θα διεκπεραιώνει ολα τα αιτηματα ασκησης των δικαιωματών σας δωρεάν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα, ή καταχρηστικά Σε αυτες τις εξαιρετικές περιπτωσεις μπορει να σας χρεώσουμε ένα λογικό ποσόν για την κάλυψη των διοικητικών μας δαπανών για την διεκπεραιωση του αιτηματος σας ή και να αρνηθούμε, εαν εχουμε παρομοιο δικαιωμα ή επιβαλλεται απο το νομο  

Για το λόγο αυτο παρακαλούμε να εξετάζετε λεπτομερως και υπευθυνα το αιτημα σας πριν το υποβάλετε.Η απαντηση μας θα ειναι το συντομότερο δυνατόν και το εργότερο εντος μηνός απο την παραλαβη του πλην ομως η εξεταση και διεκπεραιωση του μπορει, αναλογα του πειεχομενου να διαρκέσει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώνουμε για τη πορεια της εξέτασης του αιτήματος σας  

Τα κυριοτερα δικαιώματα σας ειναι τα εξής:. 

1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης / ενημέρωσης: Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια ειναι αυτά. 

2. Τοδικαίωμα της πρόσβασης: Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορειτε να εχετε προσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα  

3. Το δικαίωμα της διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων θα «κλειδώνονται» αντί να διαγράφονται, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς. 

4. Το δικαίωμα της διαγραφήςΣας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν  υπάρχει νόμιμος λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι  απόλυτο δικαίωμα Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων θα «κλειδώνονται» αντί να διαγράφονται, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς. 

5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορει να τα αποθηκεύσουμε αλλά χωρις να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε περαιτέρω. 

6. Το δικαίωμα Φορητότητας δεδομένων Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο ή και το συνολο των προσωπικών σας δεδομένων, για να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε με τριτους για δικούς σας σκοπούς. 

7. Το δικαίωμα Εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε, υπο προυποθεσεις και εφοσον δεν υπάρχει αλλη νομική βάση, ορισμένους τύπους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για ενημέρωση (το οποίο κάνουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας). 

8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και τηνκατάρτιση προφίλ Η συγκεκριμένη επεξεργασία δεν τυγχάνει εφαρμογής από Εμάς. 

9. Το Δικαιωμα Συγκατάθεσης και το δικαίωμα αντίρρησης Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε δεδομένα για έναν σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, πάντα θα σας ζητάμε τη ρητή άδειά σας. Η άδεια που χορηγείται μία φορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα στο μέλλον να  μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις για μελλοντικές χρήσεις των δεδομένων σας.  

Περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλλεται τυχόν παράπονο μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπευθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Συλλόγου κ. Κατερίνα Γιαννακοπούλου e-mail: [email protected] ή/και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr

9) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.alma-amea.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. 

10) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή π.χ στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα μοιραζόμαστε, θα ενημερωθειτε με το κατάλληλο τροπο οπως πχ με ηλεκτρονικο ταχυδρομείο ή με δημοσιευση – αναρτηση στην ιστοσελίδα μας. Για αυτο το λόγο, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας για να διαβάζετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής. 

Θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Κάντε το με τους παρακάτω τρόπους.

Θα σας ακούσουμε

+30 210 9803292

+30 210 9828150

Θα μας γράψετε

[email protected]

Γραφτείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για τα πάντα γύρω απο τον φορέα.

  Ωράριο Λειτουργίας

  Τα Απογευματινά After School Προγράμματα διεξάγονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι ώρες και οι μέρες που θα έρχεται το παιδί/ο νέος, εξαρτώνται από την ομάδα στην οποία θα ενταχθεί. (Κάτι το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, αλλά και από τα προγράμματα στα οποία προτιμά να λάβει μέρος). Το ωράριο των προγραμμάτων χωρίζεται σε 2 ζώνες:

  Α’ Ζώνη 13.00-16.00

  Β’ Ζώνη 16.30-19.30

  Κάποιες ομάδες μας, έρχονται και συμμετέχουν στα προγράμματα κατά τη διάρκεια της Α’ Ζώνης (13:00-16:00) και άλλες κατά τη διάρκεια της Β’ Ζώνης (16.30-19.30). Κατά τη διάρκεια της κάθε χρονικής ζώνης, πολλές ομάδες ταυτόχρονα συμμετέχουν σε διαφορετικά προγράμματα!

  Εάν το προτιμά κάποιος ενδιαφερόμενος, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής και αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα.

  Τόπος Διεξαγωγής

  Τα προγράμματα διεξάγονται στις δομές μας, στο 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, και στο χώρο του φορέα μας στην παιδική χαρά της Αγ. Σκεπής. Για τα νότια προάστια, υπάρχει και η επιλογή μεταφοράς με το Van του Συλλόγου (παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία) κατόπιν συνεννόησης.

  Συμμετοχή στα Προγράμματα

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το Σύλλογο τηλεφωνικά (2109828150). Στη συνέχεια ορίζεται ένα ραντεβού δια ζώσης, μία πρώτη γνωριμία, με τον επόπτη και τον υπεύθυνο του τμήματος, οπότε και συζητείται η ένταξη του ενδιαφερόμενου σε κάποια ομάδα των Απογευματινών After School Προγραμμάτων (με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού/νέου).