Responsive Menu
Add more content here...
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας | Τρίτη 27 Απριλίου, 2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΦ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα παιδιά με αυτισμό καλούνται να υπερπηδήσουν πολλά εμπόδια προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Η παραπάνω συνθήκη απορρέει από τις επικοινωνιακές δυσκολίες που συχνά εντοπίζονται στα άτομα με αυτισμό.  Τα αίτια των επικοινωνιακών αυτών ελλειμμάτων είναι ποικίλα, εκκινούν από τη βρεφική ηλικία και σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με τη φύση της συγκεκριμένης αναπηρίας, οπότε δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να καμφθούν.

Τις τελευταίες δεκαετίες στην εκπαίδευση έχουν εδραιωθεί ενταξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές, βάσει των οποίων οι μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές τοποθετούνται, σε μεγάλο ποσοστό, στις γενικές τάξεις των σχολείων της γειτονιάς τους. Η ταυτόχρονη τοποθέτηση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης για τους παραπάνω  μαθητές έχει ενισχύσει ιδιαιτέρως το ζήτημα της κοινωνικής τους ένταξης. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης οφείλει να υιοθετεί τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να μειώσει, όσο περισσότερο μπορεί, την περιθωριοποίηση του μαθητή, ενσωματώνοντάς τον στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης του.

Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης χρειάζεται τόσο να εκπαιδεύσουν τον ίδιο τον μαθητή σε κοινωνικές δεξιότητες, όσο και να τροποποιήσουν το περιβάλλον του, δηλαδή το γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (υπόλοιποι τυπικοί συμμαθητές, εκπαιδευτικοί της τάξης), ώστε να είναι πιο φιλόξενο για τον μαθητή με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του ίδιου του παιδιού, ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης δύναται να το εκπαιδεύσει μέσω της συστηματικής διδασκαλίας κατάλληλων για το σχολικό πλαίσιο συμπεριφορών, με την ταυτόχρονη μείωση των απρόσφορων, κοινωνικά μη αποδεκτών συμπεριφορών. Η εκπαίδευση μπορεί, αρχικά, να γίνει σε ατομικό επίπεδο με τη χρήση κοινωνικών ιστοριών, που παρέχουν στον μαθητή πλήρεις, αναλυτικές πληροφορίες για  τις κοινωνικές περιστάσεις που ενδέχεται να τον αγχώνουν και να πυροδοτούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Η επίσκεψη στο κυλικείο του σχολείου, επί παραδείγματι, μπορεί να αποτελεί στρεσογόνο κατάσταση για το παιδί την οποία να δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Έτσι, μην  μπορώντας να αντιδράσει καταλλήλως, πιθανώς να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός, μέσω της κοινωνικής ιστορίας, επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους το παιδί φέρεται διαφορετικά, απενοχοποιώντας το, και ύστερα  διδάσκει λεπτομερώς τί πρέπει να κάνει το παιδί, μέσω μίας αλληλουχίας βημάτων. Εν συνεχεία, οι μαθημένες αντιδράσεις εφαρμόζονται στο πεδίο που δυσκολεύει το παιδί (πχ. στο κυλικείο), πρώτα με την πλήρη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό και σταδιακά με απόσυρση της καθοδήγησης, έως ότου το παιδί να κατορθώσει να λειτουργεί αυτόνομα.

Παράλληλα, οι νέες λειτουργικές συμπεριφορές που διδάσκεται το παιδί θα  γίνουν κατανοητές και θα εδραιωθούν πιο εύκολα και γρήγορα εάν και οι γύρω του, επίσης, λάβουν μία στοιχειώδη εκπαίδευση στην διαχείριση τους.  Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης μπορεί σε συνεργασία με τον σχολικό ψυχολόγο να εκπαιδεύσει τους συμμαθητές του παιδιού με αυτισμό σχετικά με την διαταραχή, ώστε να διορθώσουν τις λανθασμένες αντιλήψεις που πιθανώς να έχουν για τον συμμαθητή τους, να μειώσουν την περιθωριοποίησή του και να τον αντιμετωπίσουν τους πέρα από την ταμπέλα της διάγνωσής του. Διδάσκοντας στους ίδιους τους συμμαθητές στρατηγικές διαχείρισης των συμπεριφορών των παιδιών αυτών, ο δρόμος προς την ουσιαστική ένταξη και αποδοχή γίνεται πιο εύκολος, αφού μειώνεται το κοινωνικό στίγμα της διαταραχής.

Μία ακόμα στρατηγική που μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολικό πλαίσιο από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης με σκοπό την κοινωνική ένταξη του παιδιού, είναι η διδασκαλία μέσω διαμεσολάβησης των συμμαθητών του. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί ο εκπαιδευτικός να ορίσει έναν ή περισσότερους συμμαθητές ως βοηθούς του  παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή, οι οποίοι θα μπορούν να συντροφεύουν και να καθοδηγούν  το παιδί σε κοινωνικές καταστάσεις που το δυσκολεύουν ή ακόμα και σε μαθήματα που το δυσκολεύουν. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που δυσκολεύεται στην ορθογραφία μπορεί να λαμβάνει βοήθεια από έναν συμμαθητή του που έχει αναλάβει να τον βοηθάει αφού ολοκληρώνει τις δικές του εργασίες. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής θα εμπλακεί σε περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις και θα έχει περισσότερες ευκαιρίες για αυθόρμητες συναναστροφές. Είναι σημαντικό, βεβαίως, να σημειωθεί πως οι συμμαθητές που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως βοηθοί θα πρέπει να επιλέγονται όχι τυχαία, αλλά βάσει των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, της κοινωνικότητάς τους και του γνωστικού τους επιπέδου.

Καθίσταται κατανοητό, λοιπόν, πως η κοινωνική ένταξη ενός μαθητή με αναπτυξιακή διαταραχή στο σχολείο είναι μία διαδικασία σύνθετη και πολύπλευρη, που προϋποθέτει αφοσίωση, οργάνωση και καλή συνεργασία εντός του σχολικού πλαισίου. Κρίνεται παρόλα αυτά, πάρα πολύ σπουδαία, αφού ωφελεί ιδιαίτερα την αυτοεκτίμησή του παιδιού, την ψυχική του ισορροπία και, κατ’ επέκταση, την ποιότητας της  μετέπειτα ζωής του.

 

Θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Κάντε το με τους παρακάτω τρόπους.

Θα σας ακούσουμε

+30 210 9803292

+30 210 9828150

Θα μας γράψετε

[email protected]

Γραφτείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για τα πάντα γύρω απο τον φορέα.

  Ωράριο Λειτουργίας

  Τα Απογευματινά After School Προγράμματα διεξάγονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι ώρες και οι μέρες που θα έρχεται το παιδί/ο νέος, εξαρτώνται από την ομάδα στην οποία θα ενταχθεί. (Κάτι το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, αλλά και από τα προγράμματα στα οποία προτιμά να λάβει μέρος). Το ωράριο των προγραμμάτων χωρίζεται σε 2 ζώνες:

  Α’ Ζώνη 13.00-16.00

  Β’ Ζώνη 16.30-19.30

  Κάποιες ομάδες μας, έρχονται και συμμετέχουν στα προγράμματα κατά τη διάρκεια της Α’ Ζώνης (13:00-16:00) και άλλες κατά τη διάρκεια της Β’ Ζώνης (16.30-19.30). Κατά τη διάρκεια της κάθε χρονικής ζώνης, πολλές ομάδες ταυτόχρονα συμμετέχουν σε διαφορετικά προγράμματα!

  Εάν το προτιμά κάποιος ενδιαφερόμενος, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής και αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα.

  Τόπος Διεξαγωγής

  Τα προγράμματα διεξάγονται στις δομές μας, στο 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, και στο χώρο του φορέα μας στην παιδική χαρά της Αγ. Σκεπής. Για τα νότια προάστια, υπάρχει και η επιλογή μεταφοράς με το Van του Συλλόγου (παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία) κατόπιν συνεννόησης.

  Συμμετοχή στα Προγράμματα

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το Σύλλογο τηλεφωνικά (2109828150). Στη συνέχεια ορίζεται ένα ραντεβού δια ζώσης, μία πρώτη γνωριμία, με τον επόπτη και τον υπεύθυνο του τμήματος, οπότε και συζητείται η ένταξη του ενδιαφερόμενου σε κάποια ομάδα των Απογευματινών After School Προγραμμάτων (με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού/νέου).