Responsive Menu
Add more content here...
Θέσεις Εργασίας | Δευτέρα 31 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2021

Θέση Εργασίας

Θέση Εργασίας: Φροντιστής/ρια- Εκπαιδευτής/ρια σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε 24ωρες σταθερές βάρδιες (9:00 το πρωί με 9:00 το πρωί την επόμενη μέρα).

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

Σύντομη Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Φροντίζει για την οργάνωση της καθημερινής ζωής στην κουζίνα, όπου σε συνεργασία με τους ενοίκους, μαγειρεύει το καθημερινό φαγητό.
 • Μεριμνά για την προσωπική τους υγιεινή και την καθαριότητα των δωματίων τους και όλων των κοινόχρηστων χώρων της Στέγης
 • Μέριμνα για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος των ενοίκων, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/ -η  λειτουργίας της ΣΥΔ και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.
 • Προστατεύει τα δικαιώματα των ενοίκων της ΣΥΔ και της ιδιωτικότητας τους.

Τυπικά Προσόντα:

 1. Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Εμπειρία στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία (νοητική υστέρηση και αυτισμό)
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα ενηλίκων πτυχίο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Συνάφεια πτυχίου με το αντικείμενο εργασίας
 • Άδεια Οδήγησης ΙΧ

Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση;

Αν ναι, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email([email protected]) με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή/τρια, επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 • Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
 • Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου λυκείου (προαπαιτούμενο) ή του/ων τίτλου/ων σπουδών αντίστοιχα (προαιρετικό)
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία (προαπαιτούμενο)
 • Αποδεικτικό προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (προαιρετικό) & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (προαιρετικό)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18 Ιουνίου 2021.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που έχουν αποσταλεί έως την άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16.00

Διαδικασία αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) τυχόν εμπειρία ή απασχόληση με άτομα με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό)

(β) προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα προς πλήρωση θέσης ή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

(γ) συνάφεια των σπουδών με την ειδικότητα προς πλήρωση θέσης

(δ)συνέντευξη

(ε)λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δήλωση Εμπιστευτικότητας:

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Αίτηση Υποψηφιότητας

Θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Κάντε το με τους παρακάτω τρόπους.

Θα σας ακούσουμε

+30 210 9803292

+30 210 9828150

Θα μας γράψετε

[email protected]

Γραφτείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για τα πάντα γύρω απο τον φορέα.

  Ωράριο Λειτουργίας

  Τα Απογευματινά After School Προγράμματα διεξάγονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι ώρες και οι μέρες που θα έρχεται το παιδί/ο νέος, εξαρτώνται από την ομάδα στην οποία θα ενταχθεί. (Κάτι το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, αλλά και από τα προγράμματα στα οποία προτιμά να λάβει μέρος). Το ωράριο των προγραμμάτων χωρίζεται σε 2 ζώνες:

  Α’ Ζώνη 13.00-16.00

  Β’ Ζώνη 16.30-19.30

  Κάποιες ομάδες μας, έρχονται και συμμετέχουν στα προγράμματα κατά τη διάρκεια της Α’ Ζώνης (13:00-16:00) και άλλες κατά τη διάρκεια της Β’ Ζώνης (16.30-19.30). Κατά τη διάρκεια της κάθε χρονικής ζώνης, πολλές ομάδες ταυτόχρονα συμμετέχουν σε διαφορετικά προγράμματα!

  Εάν το προτιμά κάποιος ενδιαφερόμενος, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής και αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα.

  Τόπος Διεξαγωγής

  Τα προγράμματα διεξάγονται στις δομές μας, στο 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, και στο χώρο του φορέα μας στην παιδική χαρά της Αγ. Σκεπής. Για τα νότια προάστια, υπάρχει και η επιλογή μεταφοράς με το Van του Συλλόγου (παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία) κατόπιν συνεννόησης.

  Συμμετοχή στα Προγράμματα

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το Σύλλογο τηλεφωνικά (2109828150). Στη συνέχεια ορίζεται ένα ραντεβού δια ζώσης, μία πρώτη γνωριμία, με τον επόπτη και τον υπεύθυνο του τμήματος, οπότε και συζητείται η ένταξη του ενδιαφερόμενου σε κάποια ομάδα των Απογευματινών After School Προγραμμάτων (με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού/νέου).