Responsive Menu
Add more content here...
Θέσεις Εργασίας | Τρίτη 15 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

αρ.1/11.22

Θέση Εργασίας: Οικονομολόγος πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο σύλλογος εντάσσεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από το 2015.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων:

 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Υποβολή Προτάσεων-ΤΔΠ, Υλοποίηση Έργων, Παρακολούθηση Προσκλήσεων, Συμβάσεων
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού (Παρακολούθηση τριμηναίου προϋπολογισμού)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Business Plan)
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015)

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Επιστημών
 • Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Οικονομικών Επιστημών
 • Eπιμορφώσεις/Σεμινάρια/ Ημερίδες στο κλάδο Οικονομικών Επιστημών

Αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπόψιν Υπεύθυνης Προσωπικού κας Πωλίνας Τζουνάρα με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Οικονομολόγου επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή europass (προαπαιτούμενο)
 2.  Φωτοαντίγραφο Τίτλων Σπουδών (προαπαιτούμενο)
 3.  Αποδεικτικό προϋπηρεσίας (προαπαιτούμενο)
 4. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ

Διαδικασία αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) συνέντευξη

(β) εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

(γ) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δήλωση Εμπιστευτικότητας:

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Αίτηση Υποψηφιότητας

Θέλετε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Κάντε το με τους παρακάτω τρόπους.

Θα σας ακούσουμε

+30 210 9803292

+30 210 9828150

Θα μας γράψετε

[email protected]

Γραφτείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για τα πάντα γύρω απο τον φορέα.

  Ωράριο Λειτουργίας

  Τα Απογευματινά After School Προγράμματα διεξάγονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι ώρες και οι μέρες που θα έρχεται το παιδί/ο νέος, εξαρτώνται από την ομάδα στην οποία θα ενταχθεί. (Κάτι το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, αλλά και από τα προγράμματα στα οποία προτιμά να λάβει μέρος). Το ωράριο των προγραμμάτων χωρίζεται σε 2 ζώνες:

  Α’ Ζώνη 13.00-16.00

  Β’ Ζώνη 16.30-19.30

  Κάποιες ομάδες μας, έρχονται και συμμετέχουν στα προγράμματα κατά τη διάρκεια της Α’ Ζώνης (13:00-16:00) και άλλες κατά τη διάρκεια της Β’ Ζώνης (16.30-19.30). Κατά τη διάρκεια της κάθε χρονικής ζώνης, πολλές ομάδες ταυτόχρονα συμμετέχουν σε διαφορετικά προγράμματα!

  Εάν το προτιμά κάποιος ενδιαφερόμενος, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής και αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα.

  Τόπος Διεξαγωγής

  Τα προγράμματα διεξάγονται στις δομές μας, στο 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, και στο χώρο του φορέα μας στην παιδική χαρά της Αγ. Σκεπής. Για τα νότια προάστια, υπάρχει και η επιλογή μεταφοράς με το Van του Συλλόγου (παραλαβή από συγκεκριμένα σημεία) κατόπιν συνεννόησης.

  Συμμετοχή στα Προγράμματα

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το Σύλλογο τηλεφωνικά (2109828150). Στη συνέχεια ορίζεται ένα ραντεβού δια ζώσης, μία πρώτη γνωριμία, με τον επόπτη και τον υπεύθυνο του τμήματος, οπότε και συζητείται η ένταξη του ενδιαφερόμενου σε κάποια ομάδα των Απογευματινών After School Προγραμμάτων (με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού/νέου).